Allmänna regler på Bingsmarkens Camping & Resort 2024

 • Campingen är en SCR-ansluten campingplats. Vid incheckning skall ett giltigt Camping Key Europe visas upp. Saknas CKE kan receptionen aktivera gammalt CKE eller utfärda ett nytt inför incheckning. Även godkänt ID-kort för att fastställa CKE går bra.
 • Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på SCR-anslutna campingplatser. Du får ej folkbokföra dig på campingplatsen. Campingplatsen är i förstahand avsedd som ett fritidsboende och får ej användas som ett permanentboende.
 • Bingsmarkens Camping är en familjecamping med en åldersgräns på 18 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen. OBS! Under midsommarhelgen eller andra specialarrangemang råder åldersgräns på 20 år.
 • Minst en bil per campingtomt skall parkeras på tomten, om möjlighet finns får även ett andra fordon placeras på tomten. Lediga campingplatser får ej användas som parkering. Campingens parkering är i första hand avsedd för övriga besökare. Endast en huvagn/husbil eller tält per campingtomt är tillåtet.
 • Inom Campingområdet är fordonshastigheten begränsad till 20km/h – tänk på att det finns många små barn här! Elfordon så som spark, scooter, moped eller liknande får endast framföras på campingens område av förare som fyllt 15 år!
  Motortrafik är bara tillåtet mellan områdets insläppsbom och den egna campingtomten. Efter kl 23 är all motortrafik förbjuden.
 • Vid sen ankomst, parkera utanför receptionen och checka in morgonen efter.
 • Inom området råder eldningsförbud, använd egen grill eller grillplatserna kommunen tillhandahåller nere vid stranden när du ska grilla.
 • Tillfälliga besökare ombeds parkera sitt fordon på parkeringsplatserna utanför campingen.
 • Svenska fordon/ekipage ska vara godkända av svenskbilprovning, skattade och minst trafikförsäkrade och ej belagda med körförbud.
 • All tältutrustning av normaltyp och storlek får användas däremot är det inte tillåtet att sätta upp flera tält på samma tomt. Det är inte godkänt att sätta upp annat än ett förtält eller markis på plats som nyttjas av husvagn eller husbil.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, så som höga staket, stolpar, plank, galler/nät och skyddsvallar är inte tillåtet utan särskilt tillstånd. Staket upp till 80cm och vindskydd upp till 130cm är tillåtna men skall vara enkelt uppsatta och får inte hindra framkomligheten för utryckningsfordon. Det är tillåtet att placera husvagnen på det håll man önskar.
 • Det skall enligt rekommendationer från brandmyndigheten vara minst 4m till närmaste husvagn. Skulle ni komma överens om mindre avstånd med era grannar behöver samtliga skriva på detta i receptionen.
 • Vattenposter finns vid servicehus och på anvisade platser. Egna installationer är inte tillåtet.
 • Tillse att gasol- elutrustning är provad och godkänd enligt gällande reglemente.
 • Platser med el är endast avsedda för strömuttag för campingändamål. Laddning av el eller hybridbil är inte tillåtet från strömuttagen och täcks inte i kostnaden för el per dygn.
 • Campinggäst har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats i andra hand.
 • Försäljning inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.
 • Hjälp barnen att hitta de platser som är lämpliga för lek och bollspel. Inom området finns spelplaner och lekplats.
 • En generell regel inom campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Stör inte lugnet på campingplatsen med bilkörning men än absolut nödvändigt.
 • Oljud, buller, hög musik eller annat som kan störa får ej förekomma, mellan kl 23-07 skall det råda tystnad på campingen. Undantag från detta gäller vid särskilda evenemang som anordnas av campingen.
 • Bingsmarkens camping verkar för lugn och ordning på området och hjälper till om det uppstår problem. Vid problem kontakta receptionen.
 • Vid pågående brott eller allvarlig olycka ring larmnummer 112.
 • Det är strängt förbjudet att släppa in andra gäster på området med erhållen bomkod, överträdelse beivras. Besökare ska anmälas i receptionen.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd de sopbehållare som finns inom området.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (Toaletter, tvätt- duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn till övriga gäster, hålla hunden i kort koppel, rasta den utanför campingområdet och plocka upp efter den.
 • Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen samt inom området där servicehus och reception finns, rökning får endast ske på hyrd campingtomt. Det är också förbjudet att ha husdjur i alla gemensamma utrymmen, glampingtält och flertalet stugor. Om rök eller husdjursförbud inte respekteras, kommer 3000 SEK debiteras för sanering.
 • Om inte annat avtalats i receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad senast kl 12.00 på avresedagen. För stugor och glampingtält gäller kl. 11.00. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckning på utsatt tid debiteras dygnsavgift samt ev. merkostnader som uppkommit p.g.a förseningen.
 • Stugor och glampingtält skall lämnas städade, med ren disk och samtliga saker på plats enligt uppsatt lista. Ostädad stuga debiteras i efterhand med 2500kr. Förstörda eller saknade tillbehör i stugan faktureras enligt inköpspris. Alla skador skall oavkortat anmälas till receptionen.
 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldiga enligt gällande regler och lagar. All form av skadegörelse eller stöld polisanmäls.
 • De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas från platsen och vederbörandes campingkort kan spärras.